[REQ_ERR: UNKNOWN] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. Archivo | Ramón Pérez Carrió
Archivo #5232

“Auga, pedra e luz. Ourense e Almería no itinerario poético de José Ángel Valente”. Centro Cultural Marcos Valcárcel, Diputación de Ourense, 2020