[REQ_ERR: UNKNOWN] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. Archivo | Ramón Pérez Carrió
Archivo #4715

X Aniversari Fundació Baleària. Aula de Gramàtica de Ramon Llull. Santuario de Santa María de Cura, Mallorca, 2015