[REQ_ERR: UNKNOWN] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. Archivo | Ramón Pérez Carrió
Archivo #4227

La Genració de 1930 i la consciència lingüística d'Oc. VVAA. Paraula d'Oc, nº 7, 2004