Archivo #4982

“Homenatge a Miguel Hernández 75x75”. MUA, Museu de la Universitat d’Alacant, 2017