Archivo #4720

VVAA. Llull a la llum dels ametllers, l’art de la paraula per a aproximar territoris. Canfali , 2015