Archivo #4284

Homenatge a la Marina. VVAA. CAPPEV-Edicions 96, 2006