Archivo #4204

Medi-terra-nia. Homenatge a la bellesa de la Serra Gelada. Generalitat Valenciana, 2003