Ritual dels arcàngels
Ritual dels arcàngels 1996

Pintura y Dibujo sobre Papel

Rutes d'àngels 1996

Pintura y Dibujo sobre Papel

Els secrets i les portes 1996

Pintura y Dibujo sobre Papel

Himne de vespres a l'Olla 1996

Pintura y Dibujo sobre Papel

L'arcàngel Rafael parla als nous àngels de la guarda 1996

Pintura y Dibujo sobre Papel

El vol de la papallona cercant el cercle de la vida 1996

Pintura y Dibujo sobre Papel

Romanç del record o càntic seràfic per al vuit de setembre 1996

Pintura y Dibujo sobre Papel

Record del jove àngel músic amic de la verge Cecília 1996

Pintura y Dibujo sobre Papel

El savi i els llibres 1996

Pintura y Dibujo sobre Papel

Cant profètic al pou de la vida de Benimarmut 1996

Pintura y Dibujo sobre Papel

Joc del somni i del desfici dels adolescents que volen ésser àngels 1996

Pintura y Dibujo sobre Papel

L'ombra de l'àngel 1996

Pintura y Dibujo sobre Papel

Oracions del breviari dels àngels 1996

Pintura y Dibujo sobre Papel

A manera de psalmòdia 1996

Pintura y Dibujo sobre Papel

Cant d'entrada al Paradís 1996

Pintura y Dibujo sobre Papel

Càntic per a caminar al cim de la vida 1996

Pintura y Dibujo sobre Papel

Cançó per la vida: que és resurrecció 1996

Pintura y Dibujo sobre Papel

Aquesta pena inmensa 1996

Pintura y Dibujo sobre Papel

Salm del mig segle 1996

Pintura y Dibujo sobre Papel

Enfants blancs i portes daurades 1996

Pintura y Dibujo sobre Papel

Colofó d'àngels 1996

Pintura y Dibujo sobre Papel

L'obra efímera dels hòmens (...a Antoni Gilabert) 1996

Pintura y Dibujo sobre Papel

L'àngel de l'Algar i L'aigua de la vida 1996

Pintura y Dibujo sobre Papel

Somniem i juguem per a que la bellesa mai no s'acabe 1996

Pintura y Dibujo sobre Papel