Baralla de les Meravelles
Baralla de les meravelles (comodín y trasera) 2003

Gouache

Libro de los metales (dos) 2003

Gouache

Libro del cielo (tres) 2003

Gouache

Libro de las plantas (cuatro) 2003

Gouache

Libro de las bestias (cinco) 2003

Gouache

Libro del Infierno (seis) 2003

Gouache

Libro del Paraíso (siete) 2003

Gouache

Libro del hombre (sota) 2003

Gouache

Libro de los ángeles (caballo) 2003

Gouache

Libro de Dios (rey) 2003

Gouache

Libro de los elementos (as) 1993

Gouache